x
P H A R M A P L A N T

Ar-Ge

Ar-Ge & Laboratuvar

Pharma Plant , tüm dünyada hastaların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlayacak etkin, emniyetli, hasta uyumunu sağlayan, inovatif ekonomik ürünler geliştirerek insan sağlığının hizmetine sunma hedefiyle çalışmaktadır.

Pharma Plant, yürüttüğü ARGE çalışmaları ile yenilikçi ürünler geliştirmeyi, yüksek başarı oranlarına sahip biyoeşdeğerlik çalışmaları elde etmeyi, Türkiye ve diğer ülkeler için ortak teknik dosyalar (CTD) hazırlamayı hedeflemektedir. Pharma Plant İlaç Ar-Ge laboratuvarı Türk İlaç sektörüne katma değer sağlamayı sürdürmektedir.

Ar-Ge laboratuvarımızda patent tarama ve değerlendirme çalışmaları, etken madde değerlendirme, analiz ve onay çalışmaları, formülasyon ve analitik metot geliştirme, proses ve analitik metot validasyonları, ürün iyileştirme çalışmaları, yeni ürün stabilite çalışmaları, ruhsat dosyalarının CTD formatında hazırlanması çalışmaları QbD (Quality by Design) anlayışı ile yürütülmektedir.

Pre-Formülasyon

 • Orijinal ürün ve etkin maddenin karakterizasyonu
 • Etkin maddenin yardımcı maddeler ile geçimlilik çalışmaları
 • Risk değerlendirmesi.

Lab. Ölçekli Çalışmalar

 • Proses seçimi
 • Laboratuvar ölçekli üretim prosesi geliştirmesi
 • Final formül onayı
 • Stabilite

Pilot Ölçekli Çalışmalar

 • Ölçek artırma üretimi
 • Pilot ölçekli üretim prosesinin geliştirilmesi
 • Pilot seri deneme üretimi
 • Pilot seri üretimi
 • Pilot seri stabilite çalışmaları

Biyoeşdeğerlik

 • Etkin maddenin yardımcı maddeler ile geçimlilik çalışmaları
 • Risk değerlendirmesi

Ruhsatlandırma

 • Otoriteye sunum için dosyaların hazırlanması
 • Sağlık otoritesine başvuru ve otorite inceleme ve değerlendime sürecinin takibi
 • Etkin maddenin yardımcı maddeler ile geçimlilik çalışmaları

Tedarik Zinciri

 • Uygun tedarikçi belirlenmesi
 • En verimli ve ekonomik ulaşım araçlarının seçimi
 • İthalat süreci yönetimi
 • Gümrük süreci yönetimi
 • Zamanında teslimat